• کامیار کاظمی محب کامیار کاظمی محب

    دستگاه بسته بندی مرتب و مناسبی داشت و تازه دیروز نصب شده و هنوز کیفیت آب خروجیشو تست نکردم باید یک ماه بعد از استفاده نظر بزارم

  • عکس خوانده نمی‌شود